Výstava
  • 14. 3. 2024
     — 9. 6. 2024

Cesty k domům

  • Muzeum Mohelnice
  • mohelnice@muzeum-sumperk.cz
  • 583 430 693

Cesty k domům aneb vývoj lidských obydlí do přelomu letopočtu

Klíčovým faktorem pro vznik a vývoj domu byla a stále je lidská přizpůsobivost a vynalézavost – člověk má vrozenou mimořádnou schopnost reagovat a využít jakéhokoliv materiálu, který mu příroda v daném období a oblasti nabízí. Projděte se s námi vývojem lidských obydlí od úplných počátků do přelomu letopočtu u nás a ve střední Evropě a poznejte život lidí dávno před příchodem moderních technologií.

Doprovodné akce

K výstavě si lze objednat doprovodný program, který cílí zejména na žáky ze základních a středních škol. Výstava zpracovává téma vývoje lidských obydlí do přelomu letopočtu a je obohacena o návštěvu pravěké herny s celou řadou interaktivních prvků. Celková délka programu je cca 60 minut, po domluvě lze přizpůsobit.

Objednávejte se prosím předem na e-mailové adrese barbora.tomesova@muzeum-sumperk.cz.

Vstupné:
Komentovaná prohlídka: 40 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma
Komentovaná prohlídka s tvořivou dílnou: 50 Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma

Otevírací doba

pondělí zavřeno
úterý 09:00–12:00; 12:30–17:00
středa 09:00–12:00; 12:30–17:00
čtvrtek 09:00–12:00; 12:30–17:00
pátek 09:00–12:00; 12:30–17:00
sobota 09:00–12:00; 12:30–17:00
neděle 09:00–12:00; 12:30–17:00

Vstupné

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do tří let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie

Cesty Domu Moh01
Cesty Domu Moh02
Cesty Domu Moh03
Cesty Domu Moh04
Cesty Domu Moh05