Vycházka
  • 6. 5. 2023
  • 09:30

Botanická vycházka: Bludovská stráň

  • Muzeum Šumperk
  • jana.uhlirova@muzeum-sumperk.cz
  • 583 363 070

Vlastivědné muzeum pro Vás připravilo jarní botanickou vycházku na Bludovskou stráň. Sraz účastníků bude na nádraží v Bludově, kde je také plánováno ukončení. Vycházku povede botanička Jana Uhlířová. Prosíme zájemce, aby svou účast dopředu nahlásili na e-mail jana.uhlirova@muzeum-sumperk.cz nebo na telefonní číslo 583 363 070. V případě velmi nepříznivého počasí budou účastníci informováni o zrušení akce.

 

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: jednotné 50 Kčděti do 6 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie