Přednáška
  • 4. 2. 2024
  • 15:00

Beseda: Bibliofilie Dalibora Nesnídala

  • Muzeum Šumperk
  • Přednáškový sál
  • vstupenky@muzeum-sumperk.cz
  • 583 363 070

Dalibor Nesnídal představí své ručně napsané, ilustrované a svázané knihy. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek, přijďte si bibliofilie prolistovat a vyslechnout vyprávění autora o precizní práci, kterou si jejich tvorba žádá.
Z kapacitních důvodů doporučujeme rezervaci u pokladny muzea nebo na telefonu 583 363 070.

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: jednotné 50 Kč


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie