Akce
  • 17. 1. 2024
  • 17:00

Beseda nad knihou Záhadné předměty jesenických sbírek

  • Muzeum Šumperk
  • Přednáškový sál
  • vstupenky@muzeum-sumperk.cz
  • 583 363 070

Ve středu 17. ledna v 17 hodin bude v přednáškovém sále šumperského muzea představena nová publikace s názvem Záhadné předměty jesenických sbírek. Na její přípravě spojili své síly pracovníci jesenického, šumperského a bruntálského muzea a z jimi spravovaných archeologických nebo společenskovědních sbírek vybrali exponáty, k nimž se pojí nějaká pověst nebo dosud neobjasněná záhada. Vydání publikace finančně podpořil Olomoucký kraj.

Doprovodné akce

Vstupné

Vstup zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie