Výstava
  • 16. 7. 2023
     — 26. 8. 2023

Archeologické léto v Muzeu Mohelnice

  • Muzeum Mohelnice
  • barbora.tomesova@muzeum-sumperk.cz
  • 583 363 0794

V rámci Archeologického léta můžete po celé České republice navštívit řadu archeologických lokalit. Ani my jsme nezůstali pozadu a připojili jsme se k této skvělé akci s naší expozicí Pravěk Mohelnicka.
Během komentované prohlídky expozice zjistíte, jak vypadal náš region v jednotlivých etapách pravěku.
Nenechte si ujít možnost projít si expozici v doprovodu skutečné archeoložky! Zážitek to bude pro děti i dospělé.
Zarezervujte si místo na webových stránkách archeologického léta a pak už se jen můžete těšit na výlet do pravěku!
www.archeologickeleto.cz/akce/pravek-mohelnicka/

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: jednotné 60 Kč, děti do 6 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie