Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Kurt Hallegger

Zima v Sudetech

olej na plátně
1. polovina 40. let 20. století
82 x 98 cm
H 22798