Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Zdeněk Sklenář

Žena s vějířem

kresba tuší na papíře
40. – 50. léta 20. století
H 11360