Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Kurt Hallegger

Zátoka s loďkou

akvarel na papíře
2. čtvrtina 20. století
52,5 x 84,5 cm
H 31563