Muzeum v Šumperku

  • Umělecká historie
     |  Sklo

František Zemek

Soubor Rhapsody

kolem roku 1960
H 32664 – H 32666
sklárna Mstišov