Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Pohřebiště lužické kultury

Šálek (hrob 11)

slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová)
Šálek s vysokým prohnutým hrdlem, které se lomí do klenutého spodku na dolíkovém dně. Nad okraj a přes hrdlo šlo ucho, které stlačovalo stěnu dovnitř. Okraj je vedle ucha vytažen do lalůčků.
Výzdobu tvoří kombinace horizontálních rýh a šikmých třásní, pod nimi po obvodě nesouměrně rozmístěny ploché oválky. Nádoba slepena a doplněna. Je do hněda vypálena, na povrchu hlazená, černá a tuhovaná.
Hrob č. 11 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1967).
foto G. Leite
výška 6,2 cm
A 34025
Rájec