Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Carl Thöndel

Pohled na Šumperk od východu

olej na plátně
90. léta 19. století
53 x 72 cm
H 8043