Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Carl Thöndel

Pohled na Šumperk od východu

olej na plátně
1892
70 x 128 cm
H 17308