Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Grafika

Pijící sedláci

po roce 1870
lept dle P. Brueghela
30,2 x 44 cm
H 6325