Muzeum v Šumperku

  • Etnografie
     |  Perníkářské formy

Perníkářská forma z třešňového dřeva

18. století
Husar na koni. Monogram MG – pravděpodobně Matias Geschader.
18 x 29,3 x 4,5 cm
H 4221