Muzeum Mohelnice

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Bartolomé Esteban Murillo – následovník

Malá prodavačka ovoce

olej na plátně
19. století
142 x 106 cm
H 2106