Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Grafika

Liška na lovu

po roce 1840
Lept dle F. Gauermanna
40,7 x 31 cm
H 6234