Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Pravěká keramika

Kultura s lineární keramikou II

Jednoduchá keramická mísovitá nádoba 1. zemědělské kultury u nás – Kultury s lineární keramikou (starší neolit, cca 5500 – 5000 př.n.l.).
Na míse je patrná plastická výzdoba propojující jednotlivé výčnělky – pupíky, které sloužily k lepšímu uchycení nádoby.
foto G. Leite
A 51386
Výzkum sídliště v lokalitě Mohelnice – cukrovar (50. léta 20. stol.).