Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Pravěká keramika

Kultura nálevkovitých pohárů II

Keramická nádobka pohárovitého tvaru, který je charakteristický pro Kulturu nálevkovitých pohárů (starší eneolit, cca 4000 – 3200 př.n.l.).
foto G. Leite
A 3237
Sídliště v lokalitě Mohelnice – za SZTŠ.