Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Pohřebiště lužické kultury

Kultovní štěrchátko (dvojhrob 14/15)

slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová)
Štěrchátko se zúženým hrdlem zakončeným svrchu rovným knoflíčkem. Hrdlo je od výdutě mírně odsazeno. Výduť se lehce lomí do prohnuté spodní části na úzké podstavě s dírkou. Spodek hrdla nese 5 horizontálních rýh a nad nimi linii šikmých třásní. Na výduti je pás sestavený z protichůdných šrafovaných trojúhelníků. Slepeno z fragmentů. Je částečně přepálené, v neporušených částech je povrch hlazený a tuhovaný.
Dvojhrob č. 14/15 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1967).
foto G. Leite
výška 6,2 cm
A 34050
Rájec