Muzeum Mohelnice

  • Archeologie
     |  Pohřebiště lužické kultury

Kulovitá nádobka (hrob 5)

slezská fáze lužické kultury (pozdní doba bronzová)
Kulovitá nádobka s vysokým hrdlem, které je nasazeno na stlačenou výduť na polokulovitém spodku. Na hrdle běží 5 jemných rýh, výduť je až ke dnu čtyřikrát hraněná.
Hrob č. 5 ze žárového pohřebiště v Rájci (archeologický výzkum 1958).
foto G. Leite
výška 4,3 cm
A 33982
Rájec