Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Jan Kryštof Handke

Ošetřování sv. Šebestiána

1766
olej na plátně
178 x 117 cm
H 14380