Muzeum Zábřeh

  • Výtvarné umění
     |  Socha

Josefa Krobotová

Jan Eskymo Welzl

pálená hlína
2005
výška: 39 cm
H 10459