Havelkovo muzeum v Lošticích

  • Historie
     |  Fotografie

Jakub Lolek (1845 – 1917), učitel, vlastivědný spisovatel, otec ak. malíře St. Lolka

kopie fotografie
10 x 6 cm
H 2733,5