Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Socha

Anonym

Immaculata

dřevo, nepůvodní polychromie
17. století (?)
výška 92 cm
H 18887