Muzeum Zábřeh

  • Historie
     |  Umělecká historie

Cechovní plastika zábřežského cechu tkalců

kov
1821
výška: 45 cm
H 5650