Muzeum v Šumperku

  • Historie
     |  Pomocné vědy historické

Cechovní korouhev šumperského cechu řeznického

textil
1618
výška: 52 cm, šířka: 40 cm
H 15104