Muzeum Zábřeh

  • Výtvarné umění
     |  Grafika

Abraham Bosse
(1602 Tours – 1676 Paříž)

Božská inspirace

rytina s leptem
po roce 1636
178 x 407 mm
H 3360