Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Socha

Anonym

Alegorie tance

litina
19. století
výška 125 cm
H 25096