Památník Adolfa Kašpara v Lošticích

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Adolf Kašpar

Dům letního pobytu v Hlubočku

kresba tužkou kolorovaná akvarelem
1908
10,3 x 18,5 cm
AK 2038