Severní Morava sv. 105

90 

Obsah: Zdeněk Doubravský: Rozhojňování stolních statků olomouckého biskupství na mírovském panství v předbělohorském období ve srovnání s panstvím hukvaldským, Josef Faltičko: „Es ist vollbracht!“ Drobné sakrální památky na území bývalé farnosti Nové Losiny, Vojtěch Vyskočil: Želvušky a jejich vztah s mechorosty, Lucie Augustinková: Johann Ernest Klapperoth a Šumperk, Petr Možný: Interbrigadista Alois Kapl, pozdější vedoucí kina Oko, Zbyněk Žouželka: František Hekele (1909–1969). Dvojí výročí významného vlastivědného pracovníka a spoluzakladatele vlastivědného sborníku Severní Morava, Kristina Lipenská: Jílkův Šebestián jako projev zrcadlení Palachova a Zajícova činu v umění, Michaela Kollerová: Pryč s nimi! Odstranění soch J. V. Stalina a K. Gottwalda v Šumperku, Jakub Halama, Vladimír Goš: Počátky Libivé ve středověku aneb „Archeologie půdy domu“, Barbora Tomešová: Nalezen unikátní depot stříbrných mincí, Lenka Müllerová: Vlasové šperky ze sbírky šumperského muzea, Kristina Lipenská: Sobotínský pobyt sochaře Jiřího Beránka, Lenka Müllerová: K životnímu jubileu historičky umění PhDr. Mileny Filipové (* 1944), Magda Zmrhalová: Devadesáté narozeniny prof. RNDr. Bronislava Hlůzy, CSc., Magda Zmrhalová: RNDr. Zdeněk Gába osmdesátníkem, Magda Zmrhalová: Setkání bryologů a lichenologů ve Zlatých Horách, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2018.

Vydalo VM v Šumperku, r. 2019, 86 stran, 90 Kč.