Severní Morava sv. 103

89 

Obsah: Mária Kudelová: Velikonoční obchůzky s Jidášem na Zábřežsku, Matouš Jirák: Život a dílo Julia Wiehla (příspěvek ke dvojímu jubileu významného českého lesníka a zakladatele Lovecko-lesnického muzea na zámku v Úsově), Pavla Hajtmarová: Historie vzniku Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Hrabové, Jiří Hastík: Malba jako způsob bytí (k osmdesátinám malíře Lubomíra Bartoše), Petr Možný: Oldřich a Václav Forchovi, bratři bojující na Západě, Pavlína Janíčková: Cesty Adolfa Kašpara za inspirací, Boleslav Sadil: Poslední koncert Pěveckého sboru severomoravských učitelů v Zábřehu, Antonín Vašíček: Dvorní puškař Johann Kalezky, Jakub Halama, Jan Přichystal: Ztracený měšec, nebo schovaná hotovost?, Milena Filipová: Sesterské kostely v Petrově a Rapotíně, Pavla Hajtmarová: Juraj Hovorka v šumperském muzeu, Bronislav Hlůza, Ivan Tuša, Magda Zmrhalová: K devíti dožitým decéniím Bořivoje Holínka, Pavla Hajtmarová: V Lovecko-lesnickém muzeu na zámku Úsov byla slavnostně představena nová expozice, Marie Gronychová: Vlastivědné muzeum v Šumperku v roce 2016.

Vydalo VM v Šumperku, r. 2017, 80 stran, 89 Kč.