Výstava
  • 14. 12. 2023
     — 14. 6. 2024

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA – Jan Evangelista Kastner

  • Muzeum Šumperk
  • vstupenky@muzeum-sumperk.cz
  • 583 363 070

VIRTUÁLNÍ VÝSTAVA

Jan Evangelista Kastner (1823–1843)

Kreslíř starého Šumperka

V roce 2023 si připomínáme 200 let od narození Jana Evangelisty Kastnera. Vyučený kožešník ze Šumperka se dožil pouhých devatenácti let. Za svůj kratičký život vytvořil soubor perokreseb, ve kterých detailně zachytil pohledy do ulic svého rodného města. Dokumentační hodnota těchto 14 kreseb z let 1840–1843, dochovaných ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku, je neocenitelná. Právě díky Kastnerovi si můžeme udělat představu o charakteru městské zástavby na počátku čtyřicátých let 19. století, o konkrétních objektech i způsobu odívání tehdejších obyvatel města. Ostatně s odstupem několika desetiletí jeho dílo našlo hned několik následovníků, kteří z Kastnerových kreseb starého Šumperka bezprostředně vycházeli.

Výstava byla vytvořena prostřednictvím nástroje INDIHU exhibition, který provozuje Knihovna Akademie věd ČR.

Zde můžete online výstavu otevřít: https://exhibition.indihu.cz/view/JanEvangelistaKastner200

 

Doprovodné akce

Vstupné


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie