Přednáška
  • 24. 4. 2024
  • 17:00

Přednáška: Baroko ve Velkých Losinách …

  • Muzeum Šumperk
  • Kulturní dům Rapotín

Přednáška z cyklu Slavné rody regionu: Baroko ve Velkých Losinách a Jan Ludvík ze Žerotína. Od pohádkových zahrad po sýpku na obilí

24. dubna 2024 v 17 hodin, Kulturní dům Rapotín, zasedací místnost
Losinské panství se za éry hraběte Jana Ludvíka ze Žerotína dočkalo nebývalého rozkvětu. Nechal nově vybudovat a zvelebit řadu sakrálních, reprezentačních i hospodářských objektů. Do Velkých Losin zval přední umělce vrcholně barokní Moravy, ke kterým patřili kupříkladu sochař Jiří Antonín Heinz či malíř Jan Kryštof Handke. K nejvýznamnějším počinům mecenátu Jana Ludvíka se řadí podíl na koncepci vrcholně barokní zámecké zahrady s důmyslně řešenými vodními prvky, sochami a grotami, pohřební kaple Žerotínů při farním kostele a úprava zámecké kaple s bohatou nástěnnou výzdobou. Do zlaté éry baroka na Losinsku se vypravíme s historičkou umění Kristinou Lipenskou z Vlastivědného muzea v Šumperku.
Přednášku pořádá TIC Rapotín.

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: jednotné 50 Kč


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie