Výstava
  • 6. 2. 2024
     — 12. 5. 2024

Jedovaté rostliny

  • Muzeum Zábřeh
  • zabreh@muzeum-sumperk.cz
  • 583 413 646

piktogram-foto

Výstava návštěvníkům přiblíží jedovaté druhy rostlin, s nimiž se mohou ve svém okolí setkat, ať už v přírodě, ve veřejné zeleni, nebo v zahradách. Jednotlivé druhy budou představeny prostřednictvím herbářových položek, fotografií, akvarelů Vojty Nováka a dalších předmětů. Kromě informací o konkrétních jedovatých druzích a jejich škodlivých účincích na lidské zdraví se zde návštěvníci dozvědí i obecné informace o rostlinných jedech a otravách. Výstava bude zaměřena nejen na druhy smrtelně nebo nebezpečně jedovaté, ale i na ty, jejichž toxicita je jen mírná.

Doprovodné akce

Vzdělávací programy pro školy

K výstavě si lze objednat doprovodný program, který cílí zejména na děti prvního stupně základních škol. Žáci se seznámí s jedovatými druhy rostlin představenými na výstavě, vyplní pracovní listy a hravou formou si otestují své znalosti při rozlišování jedlých a jedovatých plodů. Celková délka programu je cca 60 minut, po domluvě lze přizpůsobit. Objednávejte se prosím předem na e-mailové adrese zabreh@muzeum-sumperk.cz nebo telefonicky na čísle 603 174 514.
Vstupné: 30 Kč jednotné, pedagogický doprovod zdarma

Otevírací doba

pondělí zavřeno
úterý 09:00–12:00; 12:30–17:00
středa 09:00–12:00; 12:30–17:00
čtvrtek 09:00–12:00; 12:30–17:00
pátek 09:00–12:00; 12:30–17:00
sobota 09:00–12:00; 12:30–17:00
neděle 09:00–12:00; 12:30–17:00

Změněná otevírací doba

1. a 8. 5. od 10:00 do 15:00 hodin

Vstupné

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 6 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie

Jed Rostl Zab01
Jed Rostl Zab02
Jed Rostl Zab03