Výstava
  • 17. 11. 2022
     — 27. 11. 2022

Danuta Matysik

  • Muzeum Šumperk
  • Hollarova galerie

V roce 2021 byla zahájena tradice výstav s hudební tematikou, které jsou realizovány paralelně s festivalem Blues Alive. V letošním roce to bude výstava polské výtvarnice Danuty Matysik s názvem Obrazy z cest. Lidi a místa. Jedná se o soubor obrazů oslavujících americký Jih, jeho místa, obyvatele a hudbu: blues.  

Danuta Matysik provozuje společně se svým manželem Andrzejem hudební agenturu a vydává bluesový časopis Twoj Blues, který je držitelem prestižní ceny Keeping the Blues Alive, udělované americkou nadací The Blues Foundation.

Vernisáž výstavy se uskuteční 17. 11. v 16 hodin.

 

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: plné 30 Kč, snížené 20 Kč, děti do 6 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie