Akce
  • 27. 4. 2024
  • 09:30
     – 15:00

Čarodějnické pohádky na zámku Úsov

  • Lovecko-lesnické muzeum v Úsově
  • usov@muzeum-sumperk.cz
  • 583 435 111

V sobotu 27. dubna od 9,30 do 15 hodin bude zámek Úsov zcela v moci čarodějnic. Formou pohádkové prohlídky se můžete těšit nejen na čarodějky, jako je Saxana s profesorkou Krákavou ve škole čar a kouzel, ale i na Kostěje Nesmrtelného a babu Jagu. Návštěvu přislíbil
i Harry Potter se svými kamarády. Pro děti bude připravena i čarodějnická dílna, kde si budou moci vyrobit doplňky nezbytné pro výkon čarodějnického řemesla, např. netopýra, hada apod.
Na nádvoří bude možné navštívit strašidelný labyrint a středověkou hernu.
Občerstvení zajištěno.

Doprovodné akce

Vstupné

Vstupné: plné 140 Kč, snížené 70 Kč, děti do 3 let zdarma


Slevy: žáci základních škol, studenti SŠ + VŠ, senioři od 65 let, skupiny žáků a studentů (min. 5 osob včetně pedagogického doprovodu), ZTP včetně doprovodu, děti do 6 let ve skupinách (min. 5 osob včetně pedagogického dozoru – školky, tábory atd.)
Rodinné pasy, Senior pasy – sleva 20 % z celkové částky vstupného pro rodinu

Volné vstupy: Olomouc Region Card (sleva platí jen pro stálou expozici), AMG, ZMS, RG ČR, RGS, průkaz člena ČV a SK ICOM, zaměstnanci Olomouckého kraje, pedagogický doprovod

Doplňující informace ke vstupenkám

Vstupenku je nutné uschovat po celou dobu návštěvy.

Zakoupené vstupenky nepřijímáme zpět ani nevyměňujeme.

Pořizování obrazových záznamů vystavených děl ve stálých expozicích je zakázáno. Výjimky povoluje ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku, příspěvkové organizace.
U krátkodobých výstav je pořizování obrazových záznamů řešeno samostatně pro každou výstavu podle jejího charakteru. Pořizování komerčních obrazových záznamů je možné pouze se svolením ředitelky organizace.

Fotogalerie