Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Kurt Hallegger

Žena s vázou

olej na plátně
konec 30. let 12. století
100,5 x 85 cm
H 21028