Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Grafika

Cyril Urban

Vegetace

suchá jehla
1981
získáno do sbírek v roce 2006
výška 27,5 cm
H 29795