Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Kurt Hallegger

V kavárně

kresba tuší na papíře
30. léta 20. století
H 26171