Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Grafika

F. J. Kraus

Šumperská radnice

dřevoryt
60. léta 20. století
49,5 x 34,3 cm
H 28223