Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Dobroslav Halata

Šumperk

kresba pastelem na papíře
1982
H 19808