Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Josef Leiter

Starý Šumperk

kresba tužkou na papíře
konec 19. století
H 14053