Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Maria Schöffmann

Smutek

olej na plátně
1918
71,5 x 61,5 cm
H 8066