Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

S. Pfalz

Portrét muže

olej na plátně
1840
62 x 48 cm
H 7964