Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Grafika

Portrét dámy

konec 19. století
lept dle L. da Vinci
37,3 x 27,5 cm
H 6271