Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Lubomír Bartoš

Portrét Alberta Pulkerta

kresba uhlem na papíře
1987
H 30242