Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Kresba

Othmar Hartmann

Poprsí muže

kresba uhlem na papíře
1933
H 7989