Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Carl Thöndel

Pohled na Šumperk od jihovýchodu

olej na plátně
1892
74 x 100 cm
H 17307