Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

G. Dematschek

Pohled na farní kostel v Šumperku (Havlíčkova ul.)

akvarel
1918
39 x 30 cm
H 27961