Muzeum v Šumperku

  • Výtvarné umění
     |  Malba

Carl Thöndel

Pohled do údolí Desné

olej na plátně
70. léta 19. století
86 x 112 cm
H 17397